Menu

Privacyverklaring / Privacy statement

Wij houden rekening met uw privacy

Hierbij informeert Gicom Jachtcentrum u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de nieuwe wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevens bescherming).

Contact gegevens:
Gicom Jachtcentrum Ketelhaven
Colijnweg 1 8251 PJ Dronten
0321382537
www.gicomjachtcentrum.nl info@gicomjachtcentrum.nl

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van huurders van ligplaatsen en winterbergingklanten dmv een huurovereenkomst die gesloten wordt;
Naam & Adresgegevens
Telefoonnummer en emailadres
Bootnaam & Merk/Type
Afmetingen van het schip
Gewicht en Bouwjaar
Motorgegevens

Deze gegevens worden bij ons zowel digitaal (hiervoor gebruiken het programma Fastdata. Dit wordt op ons beveiligde server opgeslagen en hiervoor heb je een login nodig) en op papier opgeslagen (de huurovereenkomsten die met klanten worden afgesloten bewaren wij in ons kantoor. Deze bewaren wij volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden).

Daarnaast worden de gegevens die u heeft ingevuld op onze website digitaal bewaard. Deze worden na van loop van tijd geanonimiseerd. De website is beveiligd met een login. En deze gegevens worden niet gedeeld met derden.


De gegevens van klanten die zich eenmalig melden. Hiervan gebruiken we alleen de gegevens desgewenst noodzakelijk en alleen digitaal.

Mailing die wij versturen (alleen aan bestaande klanten, die hierbij altijd de mogelijkheid hebben zich af te melden) heeft ten doel om onze klanten te informeren over stremming van bruggen of sluizen, digitale facturatie en andere zaken die wij van belang achten voor onze dienstverlening.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op tel. 0321 382537

Dronten, september 2018


 
© Gicom Jachtcentrum Ketelhaven | Realisatie: Sybit | Software Op Maat | Sitemap | Privacyverklaring